Zwykle nie mamy problemu z rozumieniem pojęcia „tłumaczenia przysięgłego” czy „poświadczonego” – funkcjonują one w naszej codziennej rzeczywistości i są dla nas oczywiste. Ale już tłumaczenia certyfikowane spotykane są jako pojęcie dość rzadko. Nie potrafimy więc tego pojęcia wyjaśnić. Czym więc jest ten rodzaj tłumaczenia, czym się charakteryzuje? Kiedy powinniśmy się na nie zdecydować? A jeśli już szukamy usługi tego typu – to gdzie powinniśmy się udać? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Czym są tłumaczenia certyfikowane?

Wyjaśnienie tego terminu jest prostsze niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Otóż w Polsce tłumaczenia dokumentów opatrzone pieczęcią nazywane są tłumaczeniami poświadczonymi (znanymi również jako tłumaczenia przysięgłe, natomiast ich odpowiednikiem na Wyspach Brytyjskich są tłumaczenia certyfikowane (certified translations). Ten rodzaj tłumaczenia honorowany jest nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Australii, Kanadzie, USA czy Irlandii.

Tłumaczenia certyfikowane od zwykłych odróżnia fakt, że po dokonaniu przekładu tłumacz wystawia certyfikat, który stanowi poświadczenie zgodności jego treści z treścią dokumentu stanowiącego oryginał. Dzięki temu dokumenty mają tę samą moc prawną co dokument oryginalny. Dokumenty mogą być tłumaczone z języka angielskiego na inny, również język polski, oraz odwrotnie.

W myśl międzynarodowych umów wszelkie dokumenty wystawione na terenie Polski, po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego, powinny mieć moc prawną i być uznawane na terytorium na przykład wspomnianej Wielkiej Brytanii. To jednak teoria, która niewiele ma wspólnego ze stanem rzeczywistym. W praktyce bowiem urzędnicy wymagają dokumentów z certyfikatem.

Kiedy potrzebny jest ten rodzaj tłumaczenia?

Tłumaczenie certyfikowane jest potrzebne wtedy, kiedy mamy do czynienia z dokumentem posiadającym moc prawną wystawionym przez polskie urzędy czy instytucje, a potrzebujemy mieć możliwość posługiwania się nimi na terenie Wielkiej Brytanii i innych, wymienionych wcześniej, państw. Wykonujemy je więc w przypadku następujących dokumentów:

  • aktów stanu cywilnego – aktu zawarcia małżeństwa, urodzenia czy zgonu,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • zaświadczenia o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego na terenie Wielkiej Brytanii,
  • dokumentów o przebiegu ubezpieczenia,
  • dokumentacji medycznej,
  • dyplomów, świadectw lub certyfikatów i innych.

Krótko podsumowując – tłumaczenia certyfikowane potrzebne są w sytuacji, gdy dysponujemy dokumentem o mocy prawnej wystawionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którym planujemy posługiwać się w urzędach brytyjskich.

Kto może wykonać tłumaczenie certyfikowane?

Dokumenty, które mają być przetłumaczone na potrzeby brytyjskich urzędów i instytucji wymagają specjalnej uwagi, dlatego realizacją zadania powinien zająć się odpowiedni specjalista posiadający wiedzę pozwalającą na realizację tłumaczeń certyfikowanych. W Polsce przekładem dokumentów zajmuje się tłumacz przysięgły, posiadający nadane przez Ministra Sprawiedliwości RP specjalne uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych. W Wielkiej Brytanii sprawa wygląda nieco inaczej, gdyż w tym kraju określenie specjalisty jako „tłumacz przysięgły” po prostu nie istnieje. Tutaj używa się terminu „tłumaczenie certyfikowane”, którego może dokonać specjalista, który ukończył studia na kierunku translatoryki lub specjalny kurs umożliwiający dokonywanie tłumaczeń certyfikowanych. Występują również przypadki, gdzie tłumaczenie certyfikowane, może zostać poświadczone przez notariusza, co stwarza możliwość identyfikacji specjalisty zajmującego się przekładem i ewentualnego pociągnięcia go do odpowiedzialności w przypadku źle zrealizowanych obowiązków. Jednak w większości przypadków tłumaczenie certyfikowane jest honorowane na terenie Wielkiej Brytanii bez konieczności poświadczania go przed notariuszem.

Wystarczy odwiedzić biuro tłumaczeń, które współpracuje z tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego. Trzeba pamiętać jedynie o tym, aby przystąpić do współpracy wyłącznie z biurem cieszącym się dobrą renomą i pozytywnymi opiniami klientów. Tylko wtedy będziemy mieli gwarancję poprawności tłumaczenia i jego uznania w UK.

Jeśli więc przebywasz na terenie Wielkiej Brytanii lub planujesz wyjazd i dysponujesz dokumentami w języku polskim, jedyne, co musisz zrobić to znaleźć godne zaufania biuro tłumaczeń oferujące m.in. usługi tłumaczeń przysięgłych.