Polskie organizacje

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny

238-246 King Steet, Hammersmith, London W6 0RF, +44 (0) 20 8741 1940 www.posk.org


Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

240 King Street, Hammersmith, London W6 0RF, +44 (0) 20 8741 1606 www.zpwb.org.uk


Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

240 King Street, London W6 0RF, +44 (0) 20 8741 1911 www.spk-wb.com


Polish Psychologists Association

238-246 King Street, London W6 0RF, +44 (0) 20 8133 9015 www.polishpsychologistsclub.org


Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

238-246 King Street, London W6 0RF, +44 (0) 20 8563 7674 www.ptno.org


Stowarzyszenie Techników Polskich

238-246 King Street, London W6 0RF, +44 (0) 20 8742 6425 www.stpuk.org


Koło byłych żołnierzy AK

238-246 King Street, London W6 0RF, www.polishresistance-ak.org


Fundacja Stowarzyszenia Lotników Polskich

238-246 King Street, London W6 0RF +44 (0) 20 8846 9487


Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich

238-246 King Street, London W6 0RF, +44 (0) 20 8763 9336


Polska Macierz Szkolna Polish Educational Society

238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF, +44 (0) 20 8741 1993 www.polskamacierz.org


Stowarzysznie Poland Street

238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF www.polandstreet.org.uk


Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ, +44 (0) 20 7226 3439 www.pcmew.org


Ognisko Polskie Polish Club

55 Princes Gate, Exhibition Road, London SW7 2PN, +44 (0) 20 7589 4670 www.ogniskopolskie.org.uk


Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

20 Princes Gate, Exhibition Road, London SW7 2PT, +44 (0) 20 7589 9249 www.pism.co.uk


Polski Instytut Kultury Polish Cultural Institute

52-53 Poland Street, Londyn W1F 7LX, +44 (0) 20 3206 2004 www.polishculture.org.uk


Polish City Club

72G Randolph Avenue, London W9 1BG, +44 (0) 20 7433 3214 www.polishcityclub.org


Polski Ośrodek Lewisham


8 Waldram Park Road Forest Hill Londyn SE23 2PN www.osrodeklpc.com