Każde miejsce pracy w UK obowiązkowo musi być ubezpieczone. Bez względu na to, jak dobrze przeszkoleni są nasi pracownicy i jak bardzo przestrzega się zasad BHP – wypadki się zdarzają. Inaczej nie nazywalibyśmy ich wypadkami. Jeśli do zdarzenia doszło w miejscu zatrudnienia, może przysługiwać nam odszkodowanie za wypadek w pracy w UK. W jakich przypadkach można o nie wnioskować?

Zasady wnoszenia o odszkodowanie

Mamy trzy lata od momentu zdarzenia, aby wnieść o odszkodowanie. Im dłużej się czeka, tym trudniej przypomnieć sobie szczegóły, dlatego warto zacząć działać od razu. Zdarzają się jednak przypadki, gdy odczekanie pewnego czasu jest konieczne, na przykład z przyczyn zdrowotnych.

O odszkodowanie możemy ubiegać się, gdy jesteśmy przekonani, że pracodawca nie zadbał w wystarczający sposób o to, aby do wypadków nie dochodziło. Być może nie zostaliśmy poprawnie przeszkoleni lub w miejscu pracy znajdowało się coś, czego nie powinno tam być. Być może osoba trzecia przyczyniła się do wypadku? Nawet nagabywanie podczas pracy może doprowadzić do popełnienia przez nas błędu. Warto wiedzieć, że w takich przypadkach czasem uznaje się, że odpowiedzialna jest druga strona.

Zbieranie dowodów

W procesie ubiegania się o odszkodowanie najważniejsze jest prawidłowe wskazanie osoby winnej i poprowadzenie postępowania dowodowego. Czasem sprawę może utrudnić to, że osoba lub instytucja nie chce przyznać się do winy. Wtedy należy przedłożyć odpowiednie dowody. Innym razem druga strona może zaproponować nam ugodę, jeszcze zanim zaczniemy dowody zbierać. Warto wtedy rozważyć taką propozycję, ale nie zawsze jest ona z korzyścią dla nas.

Dowody powinny dotyczyć nie tylko wykazania winy, ale także podsumować ogólne straty, jakie musieliśmy ponieść w wyniku wypadku. Mają głównie koncentrować się wokół obrażeń fizycznych, kosztów leczenia i wpływu urazów na życie. Jednak wszystkie poboczne koszty, takie jak koszty dojazdu, parkingu, opiekunki dla dziecka czy utrata dochodu również są brane pod uwagę. Warto zbierać wszystkie rachunki, a nawet założyć dziennik. Poza sprawami praktycznymi możemy tam zapisywać również informacje o naszym samopoczuciu. W końcu wypadki często mają też negatywny wpływ na nasz stan psychiczny.

Jak wysoką rekompensatę możemy uzyskać?

Wysokość rekompensaty to bardzo indywidualna sprawa. Odszkodowanie wycenia się nie tylko ze względu na rodzaj urazu, ale dochodzą tutaj także przeróżne okoliczności zdarzenia. Wpływ na dalsze życie ofiary zdaje się mieć największe znaczenie. Dlatego też wypadki śmiertelne są najwyżej wyceniane, choć rodziny zmarłego to oczywiście nie pocieszy. Na drugim miejscu są bardzo ciężkie urazy głowy, skutkujące niepełnosprawnością lub stanem wegetatywnym – można za nie uzyskać nawet ponad 300 tysięcy funtów. Wszystkie urazy skutkujące niepełnosprawnością są wyceniane powyżej ćwierci miliona funtów. Mowa tutaj na przykład o amputacji kończyn lub spowodowaniu głuchoty bądź ślepoty.

Jakie konkretnie wypadki można uwzględnić?

Ile ludzi, tyle sytuacji, jednak do najczęstszych spraw o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK należą między innymi te o upadek i potknięcie. Często w sprawach odszkodowanie uwzględnia się takie okoliczności jak niedokładne szkolenia lub ich brak, niebezpieczne praktyki na terenie miejsca pracy, używanie toksycznych substancji i niebezpiecznych maszyn, a także uszkodzonych narzędzi lub brak odpowiednich akcesoriów BHP (okulary, maski, rękawiczki). Można również wnieść o odszkodowanie z powodu pojawienia się symptomów choroby zawodowej.