W Anglii, tak jak na terenie całego Zjednoczonego Królestwa, każda firma musi obowiązkowo się ubezpieczyć. To umożliwia między innymi ubieganie się o odszkodowania w Londynie z tytułu wypadku przy pracy. Pamiętajmy, że mamy zawsze prawo o rekompensatę za doznane krzywdy, jeśli wypadek był winą (choćby częściowo) osoby trzeciej. Nie musiała zawinić bezpośredni firma czy nasz szef – mógł to być nawet współpracownik.

Rodzaje urazów

Z pewnością gdy słyszymy o odszkodowaniu za wypadek, pierwsze, o czym myślimy, to uraz fizyczny. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że rekompensata przysługuje również za straty finansowe oraz urazy pozostawiające ślad na psychice. Powaga poniesionych przez nas urazów determinuje w dużej mierze wysokość ostatecznej kwoty uzyskanej z tytułu odszkodowania w Londynie.

Na przykład za poślizgnięcie się i uderzenie głową o beton inną wysokość rekompensaty otrzyma osoba, która zapadła w śpiączkę, a inną ta, która doznała jedynie lekkiego wstrząsu mózgu. Pomimo więc tego samego powodu wypadku, skutki mogą być na zupełnie innym spektrum powagi sytuacji.

A co jeśli szef się pogniewa?

Nie bójmy się reprymendy w pracy z powodu złożenia wniosku o odszkodowania w Londynie. Wybrana przez nas firma odszkodowawcza nie będzie rozmawiać bezpośrednio z naszymi przełożonymi w sprawie pieniędzy, ale skontaktuje się z firmą ubezpieczającą przedsiębiorstwo, w którym jesteśmy zatrudnieni. Niektóre wypadki faktycznie mogą zszargać dobre imię firmy.

Jeśli z jakiegoś powodu dojdzie mimo wszystko do naruszania naszej osobistej przestrzeni w miejscu pracy, stanowi to poważne naruszenie, które należy zgłosić w odpowiednie miejsce. Najlepiej zasięgnąć w takiej sytuacji opinii prawnika.

„Sick Pay” - wypłata w ramach zwolnienia lekarskiego

Jako osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje nam „sick pay”, jeśli spędzimy cztery lub więcej dni na zwolnieniu lekarskim. Uwzględnia się tutaj również rekonwalescencję po wypadku, który zdarzył się nam w pracy.

Odszkodowania w Londynie

Procedura wnioskowania o odszkodowania w Londynie nie jest skomplikowana, ale jeśli chcemy mieć pewność, że uzyskamy naprawdę to, co nam przysługuje, lepiej zwróćmy się o pomoc do profesjonalnej firmy odszkodowawczej. Firma odszkodowawcza nie tylko będzie negocjować wysokość rekompensaty z ubezpieczalnią, ale także pomoże nam w dokumentacji wniosku.

Między innymi może pomóc przy zwołaniu komisji lekarskiej, zorganizować nam rehabilitację czy odholować auto, jeśli wypadek podczas pracy miał miejsce w trakcie przemieszczania się z punktu A do punktu B.