Cennik

OGŁOSZENIA
Cena za dodanie Cena za stronę główną Cena za opcję Premium Cena za opcję Standard
Dodanie ogłoszenia - 7 dni £ 0 £ 4 £ 4 £ 2
Dodanie ogłoszenia - 15 dni £ 3 £ 6 £ 6 £ 3
Dodanie ogłoszenia - 30 dni £ 4 £ 8 £ 8 £ 4
Podczas dodawania i opcjonalnego promowania ogłoszenia portal obliczy całkowitą kwotę jaką należy zapłacić i przedstawi Państwu możliwość przejścia do systemu płatności Nochex.

Opcja promocji na stronie głównej to promowane ogłoszenia na portalu w najbardziej eksponowanym miejscu strony głównej (wyświetlanie rotacyjne / losowe).

Opcja promocji PREMIUM to promowanie ogłoszenia na portalu na górze danej kategorii oraz wyróżnienie niebieską ramką w liście ogłoszeń.

Opcja promocji STANDARD to promowanie ogłoszenia na portalu wyróżnionego szarą ramką w liście ogłoszeń.


WPISY FIRMOWE
Cena za dodanie Cena za stronę główną Cena za opcję Premium Cena za opcję Standard
Wpis firmowy - ważność poniżej 30 dni - £ 5 za 15 dni £ 5 za 15 dni £ 3 za 15 dni
Dodanie wpisu firmowego - 30 dni £ 20 £ 10 £ 10 £ 5
Dodanie wpisu firmowego - 90 dni £ 40 £ 20 £ 20 £ 10
Dodanie wpisu firmowego - 180 dni £ 60 £ 30 £ 30 £ 15
Dodanie wpisu firmowego - 365 dni £ 80 £ 40 £ 40 £ 20
Podczas dodawania i opcjonalnego promowania wpisu firmowego portal obliczy całkowitą kwotę jaką należy zapłacić i przedstawi Państwu możliwość przejścia do systemu płatności Nochex.

Opcja promocji na stronie głównej to promowane wpisu firmowego na portalu w najbardziej eksponowanym miejscu strony głównej (wyświetlanie rotacyjne / losowe).

Opcja promocji PREMIUM to promowanie wpisu firmowego na portalu na górze danej kategorii oraz wyróżnienie czerwoną ramką w liście firm.

Opcja promocji STANDARD to promowanie wpisu firmowego na portalu wyróżnionego szarą ramką w liście firm.