Ważne adresy

Konsulat Generalny RP w Wielkiej Brytanii

73 New Cavendish Street, London W1W 6LS, +44 (0) 20 7291 3900 www.londyn.msz.gov.pl/pl


Ambasada RP w Londynie


47 Portland Place, London W1B 1JH, +44 (0) 20 7291 3520 www.londyn.msz.gov.pl/pl


Konsulat Generalny RP w Edynburgu


2 Kinnear Raod, EH3 5PE Edinburgh, +44 (0) 131 5520301 www.edynburg.msz.gov.pl/pl


Konsulat Generalny RP w Manchesterze


14th Floor, Rodwell Tower, 111 Piccadilly, M1 2HY, Manchester, +44 (0) 161 2454130 www.manchester.msz.gov.pl/pl


Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny


238-246 King Steet, London W6 0RF, +44 (0) 20 8741 1940 www.posk.org


Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii


240 King Street, London, W6 0RF, +44 (0) 20 8741 1606 www.zpwb.org.uk


Home Office Immigration & Nationality Directorate


Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY, +44 (0) 870 606 7766 www.ind.homeoffice.gov.uk